www.zorgboerenzuidholland.nl

Zorgboerderij “Tro Tardi” is, met vele andere zorgboeren uit Zuid - Holland, aangesloten bij deze stichting die de belangen van aangesloten zorgboeren en zorgvragers behartigd en waar onze zorgvragers bij zijn aangemeld.

Ook ons bedrijf kunt u vinden op deze website.
Neem eens een kijkje!

www.zorgboeren.nl

Deze website geeft informatie over zorgboeren in Nederland. U kunt er praktische informatie vinden over wat een zorgboerderij is, hoe deze zijn ontstaan, hoe de kwaliteit van zorgboerderijen wordt gewaarborgd en nog veel meer.

Ook kunt u er vrijwel alle bestaande zorgboerderijen in Nederland vinden en is er vraag en aanbod van verschillende vacatures.

www.landbouwzorg.nl

Deze website is een initiatief van Verenigde Zorgboeren en is een loket voor alle vragen over landbouw en zorg. Zij verzamelen en verspreiden informatie en spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingen en probleemoplossingen binnen de wereld van landbouw en zorg. Tevens zijn er boeken, brochures, onderzoeksrapporten en werkmateriaal te verkrijgen.

www.facebook.com/ZorgboerderijTroTardi/

Zorgboerderij “Tro Tardi” is ook te vinden op facebook. Wil je onze nieuwtjes en foto’s bijhouden, check dan onze facebookpagina!

Tekstvak: Interessante sites