Tekstvak: privacy

Onderstaande tekst is van toepassing op deze website.

 

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben met als doel met u te corresponderen. Denk hierbij aan de gegevens die u verstrekt indien u meer informatie wilt, indien u zich wilt aanmelden bij onze zorgboerderij of voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u per e-mail of telefonisch aan ons verstrekt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Zorgboerderij Tro Tardi gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. U kunt ons volledige privacybeleid op verzoek toegestuurd krijgen per email. Neem hiervoor contact op met trotardi@zbzh.nl.

 

Gegevens over uw bezoek

Zorgboerderij Tro Tardi maakt geen gebruik van cookies.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Zorgboerderij Tro Tardi of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Zorgboerderij Tro Tardi. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Zorgboerderij Tro Tardi.

 

Colofon

Deze website wordt bijgehouden door een medewerker van de zorgboerderij. Mocht u nog aanvullende op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u haar bereiken via trotardi@zbzh.nl.